Eläköön Tuusula! – Suomen parasta museopedagogiikkaa 2019

17.09.2019

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelman opetus- ja kehittämisprojekti Luminaari on rankattu maamme Vuoden museopedagogiseksi teoksi 2019. Luminaari on lumitalven iloja, ilmastonmuutosskenaariota ja kestävän kehityksen yhteisvastuuta puntaroiva monialainen oppimiskokonaisuus. Hankkeen huippukohta on etäyhteyksiin perustuva virtuaaliyhteisöllinen LumiCon. Palkinnon myöntää vuosittain Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry.

Luminaari kehitettiin yhteistyössä Tuusulan museon ja luokanopettajien kanssa talvella 2017–2018. Palkittu toteutus mahdollistui 2019, kun Tuusulan museo ja kirjasto sisältökulmineen sekä toisaalta opetustoimen tieto- ja viestintäteknologiset resurssit ja osaaminen lähtivät kunnianhimoiseen yhteispeliin. Sadan viidenkymmenen 5.- ja 6.-luokkalaisen loistava heittäytyminen vei Tuusulan Suomen ykköseksi!

Luminaaristudiossa Heli Eboru ja Harri Nyman 2019 kuva Lassi Kivikangas

Katso Luminaarin traileri >

 

Suomen museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry:n lehdistötiedote 17.9.2019:

Tuusulan museon Luminaari -hanke on Vuoden museopedagoginen teko

Harri Nyman ja lumiukko kuva Sauvo JylhäVuosittaisella Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry haluaa nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. Tänä vuonna Vuoden museopedagoginen teko -palkinto on myönnetty Tuusulan museon koordinoimalle, Tuusulan museon, opetustoimen ja kirjaston yhteiselle Luminaari-hankkeelle.

Alkukeväällä 2019 toteutettu Luminaari on monialainen oppimiskokonaisuus, jossa yhdistyvät lumileikit, ilmastonmuutosskenaariot ja kestävän kehityksen tavoitteet. Hankkeessa viides- ja kuudesluokkalaiset tutustuvat lumileikkeihin uhanalaistuneena kansanperinteenä. Samalla kartoitetaan kestävän kehityksen mahdollisuuksia alakoululaisten ja näiden perheiden arkeen.

Pedaali ry palkitsi hankkeen seuraavin perustein: Luminaari pureutuu kunnianhimoisesti ajankohtaiseen ilmastoteemaan ja pyrkii rohkeasti kohti yhteiskunnallista muutosta. Vaikeaksi koettua teemaa onnistutaan käsittelemään helppotajuisesti ja iloisessa hengessä. Hanke näyttää esimerkkiä siinä, miten museo voi luoda monipuolisen ja kantaaottavan projektin keskittyen aineettomaan kulttuuriperintöön. Lumileikit hyväksyttiin kansalliseen elävän perinnön luetteloon Tuusulan museon aloitteesta 2017.

Luminaarin päätöspuheessa hankkeen tavoite muotoillaan seuraavasti: "Olemme pieni murunen maailmankaikkeudessa ja ihmismeressä, mutta voimmehan aina toivoa lumipalloefektiä. Sitä, että talvitekomme ja julkilausumamme huomataan ja että ne pikkuhiljaa paisuvat ja kertautuvat ihmisten mielissä ja välittyvät ihmisiltä eteenpäin uusille ihmisille. Maapallo pyörii avaruudessa; meidän lumipallomme Tuusulassa. Kasvakoon Luminaarista lähtenyt lumipallomme isoksi ja vaikutusvaltaiseksi viestiksi: talven ilojen ja luonnonvaraisen lumiukon puolustuspuheeksi."

Erityisen ansiokasta Luminaarissa on, että se on suunniteltu pysyväksi osaksi Tuusulan peruskoululaisten kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Hanke on toteutettu Tuusulan museon, kirjaston ja opetustoimen kesken, ja sillä on monipuoliset ja -alaiset yhteistyökumppanit. Vuosi 2018 varattiin pilotoinnille, ja keväällä 2019 hankkeeseen osallistui kuusi 5.-luokkaa ja yksi 6.-luokka – yhteensä 150 oppilasta ja opettajaa neljästä eri koulusta. Osallistuvien luokkien opettajat saivat hyvät eväät aiheen omatoimiseen käsittelyyn sekä tukea käsikirjan ja aktiivisen viestinnän muodossa.

Projektista tekee ajankohtaisen sen tapa hyödyntää virtuaaliteknologiaa: Hankkeen päätteeksi järjestetty vuorovaikutteinen LumiCon antoi oppilaille mahdollisuuden saada jakaa hankkeen puitteissa toteuttamiaan videoita ja saada asiantuntijapalautetta tekemistään kestävän kehityksen julkilausumista. Oppilaat saivat kosketusta verkkotyöskentelyyn, etäyhteyksiin ja yhteistoiminnallisuuteen sekä onnistumisen kokemuksia yli koulurajojen.

Pedapalkinnon jako 2019 kuva Museopedagoginen yhdistys Pedaali ryTunnustuspalkinto luovutetaan Suomen Museoliiton Museolehtoripäivillä 17.9.2019, jolloin hankkeesta kuullaan case-esittely. Palkinto sisältää kunniakirjan sekä taiteilija Veera Tammisen suunnitteleman palkintolautasen.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto jaettiin nyt neljännentoista kerran. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Viime vuonna palkinto meni Espoon kaupunginmuseon Espoo sisällissodassa -hankkeelle. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 18 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: pedaali.fi/fi

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on aloittanut toimintansa 2005. Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.

Lisätietoja:

Maiju Tuisku
Pedaali ry:n puheenjohtaja
maiju.tuisku@turku.fi
puh. 0400 267 252
www.pedaali.fi

Harri Nyman
Yleisötyön amanuenssi, Tuusulan museo
Luminaari-hankkeen sisältövastaava ja lumileikkeihin perehtynyt kulttuurintutkija
harri.nyman@tuusula.fi
puh. 040 314 3474

 

Takaisin