Sivistyksen toimialueen koronavirustiedote koteihin 2.4.2020

02.04.2020

Tämän päivän 2.4.2020 tiedotustilaisuudessa opetusministeri Li Andersson painotti, että on tärkeää turvata lasten ja nuorten oikeus oppia myös poikkeustilanteessa. Opetuksen sisällöllisiin linjauksiin ei tehty muutoksia. Edelleen pääosa oppilaista ei osallistu lähiopetukseen, jos vanhempien vain on mahdollista pitää lapsensa kotona. Poikkeusolojen aikana opetus jatkuu etä- tai lähiopetuksena.

Myös oppimisen ja osaamisen arviointi jatkuu osana opetustyötä. Oppimisen ja osaamisen osoittamisen tavat pyritään toteuttamaan monipuolisesti myös nyt poikkeusaikana. Paras asiantuntemus ja osaaminen näiden osaamisen näyttöjen tapojen kehittämiseen on opettajilla. Opetushallituksen valmistelemat valtakunnalliset ohjeet pyrkivät minimoivat poikkeusolojen vaikutuksen arviointiin. Ne julkaistaan lähipäivinä.

Opetusministeri muistutti opettajia, oppilaita ja huoltajia armollisuudesta. Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisessa tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että opetettaisiin vähempiä tuntimääriä. Opetussuunnitelman tavoitteisiin pyritään edelleen, mutta tavoitteiden ja sisältöjen käsittelyn syvyyttä voidaan ja kannattaa supistaa.

Huoltajan vastuulla on samoin kuin ennenkin se, että oppilaat suorittavat oppivelvollisuutensa myös nyt poikkeusoloissa. Huoltajan vastuulla on huolehtia oppilaan osallistumisesta opetukseen ohjeiden mukaisesti.

Mikäli opettaja ei saa oppilaaseen yhteyttä etäopetuksessa, vertautuu tämä tilanteeseen, ettei oppilas saavu normaalioloissa kouluun. Tällaisessa tilanteessa koululla on velvollisuus toimia samoja periaatteita noudattaen kuin normaalioloissa. Ensin yritetään saada yhteys oppilaaseen ja hänen huoltajiinsa, ja jos tämä ei onnistu, tavoittamista jatketaan oppilashuollollisin keinoin. Tarpeen vaatiessa käytetään sosiaalitoimen palveluita, etsivää nuoristyötä ja konsultoidaan lastensuojelua.

Oppimisen tukeen on panostettava myös poikkeusjakson aikana. Pitkä etäopetusjakso kasvattaa oppimisen tuen tarvetta myös kriisin jälkeen, ja tähän valtio varautuu jo nyt. Kasvaneeseen tarpeeseen on tarkoitus tarjota lisää resursseja kunnille oppilaanohjaukseen, tuki- ja lisäopetukseen sekä erityisopetukseen.

Perusopetus ja koulut

Poikkeusolojen aikana opetus jatkuu Tuusulassa hallituksen linjausten mukaisesti etä- tai lähiopetuksena. Tuusulassa lähiopetukseen osallistuvien määrä on hieman korkeampi kuin naapurikunnissa.

Myös oppimisen ja osaamisen arviointi jatkuu osana opetustyötä. Tuusulan kunta tarkentaa arvioinnin ohjeistuksia tarvittaessa Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. On hyvä muistaa arvioinnin osalta, että se on koko lukuvuoden mittainen prosessi ja valtaosa lukuvuodesta on kuitenkin käyty koulua normaaliolosuhteissa.

Koulut ovat toteuttaneet oppilaille ja huoltajille etäopetuksen järjestämisestä kyselyn. Olemme saaneet tähän jo paljon vastauksia. Kiitos kaikille palautteen antamisesta. Teemme yhteenvetoa tuloksista pääsiäisen jälkeen ja tiedotamme siitä teitä huoltajia.

Varhaiskasvatus, päiväkodit ja perhepäivähoito 

Varhaiskasvatuksessa on ollut tänään 281 lasta ja perhepäivähoidossa 46 lasta. Päiväkodeissa on tehty huimaa digiloikkaa ja esimerkiksi esiopetusikäisiin ollaan oltu yhteydessä videopuheluin.  Esiopetuksen osalta tiivistetään yhteydenpitoa koteihin ja suunnitellaan kotona tehtäväksi asioita, jotka mahdollistuvat kotoa löytyvillä materiaaleilla. Yksiköissä on suunnitteilla myös erilaisia pääsiäisaskarteluja lasten kanssa tehtäväksi kotona. Jokelan alueella on valmisteltu päiväkodeissa tervehdyksiä ikäihmisille toimitettaviksi heille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lukio

Ylioppilasjuhlien järjestämisestä on lähetetty kysely kaikille keväällä valmistuville Tuusulan lukion opiskelijoille. Juhlien järjestämisessä noudatetaan valtioneuvoston ja opetusministeriön linjauksia, mutta pyritään ottamaan huomioon myös kyselyn tulos. Lukuvuoden viimeinen (5.) jakso alkaa huomenna perjantaina ja kurssien opettajat lähettävät tarkemmat kurssikohtaiset ohjeet Wilmassa liittyen tehtäviin, arviointiin ja kurssikäytänteisiin.

Kulttuuri, museot ja kirjastot

Tallennetaan yhdessä poikkeusaikoja valokuvaamalla

Tuusulan museo ja museon vapaaehtoiset ovat aloittaneet yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen. Jos haluat mukaan vapaaehtoiseen kuvausporukkaan voit kysyä lisätietoja ja ilmoittautua elina.battarbe(at)tuusula.fi(p 040 314 3465) tai jaana.koskenranta(at)tuusula.fi  (p. 040 314 3460). Toivomme myös, että kuntalaiset julkaisevat korona-kevättä kuvaavia kuvia Instagramiin tunnisteilla #tuusulanmuseo_nykydoku ja/tai #tuusulannykydokumentointi. Vaikka Instagram-kuvia ei sinänsä voi tallentaa museon kokoelmiin, saamme sitä kautta tietoa, miten me tämän ajan näemme ja koemme ja minkälaiset asiat juuri nyt tuntuvat tärkeiltä tallennuskohteilta.

E-kirjasto on auki

Kirjaston e-aineistomäärärahoja on lisätty vastaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankitaan enemmän kuin normaalioloissa.  Viddla-elokuvapalvelussa voi nyt katsoa useamman elokuvan kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä on nostettu neljästä kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on lähipäivinä tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi kuukaudeksi. Linkit kirjaston e-aineistoihin: www.tuusula.fi/eaineistot.

Kirjastojen palautusluukut on suljettu ja poistokirjojen jakelu lopetettu. Aluehallintoviraston linjauksen mukaan aineiston lainauksesta, palautuksesta ja jakelusta eri muodoissa tulee kirjastoissa luopua koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Lainojen eräpäivät on siirretty ja maksuja ei kerry sulkuajalta.

 

Yhteistyöterveisin,

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Takaisin