HALO Avoin Ateljee kertoo Pekka Halosen tarinaa mobiilikäyttäjille – aiheesta on valmistunut opinnäytetyö

08.02.2021

Tuusulan kunta julkaisi kesäkuussa 2020 HALO Avoin Ateljeen. Ateljee on toteutettu AR-tekniikalla, ja siihen pääsee menemällä älylaitteella osoitteeseen elamisentaidetta.fi/halo. Ateljeessa voi vierailla vaikka kotisohvalta tai laiturinnokasta käsin ja kellonaikaan katsomatta. HALO Avoin Ateljeesta on tehty opinnäytetyö. Työn on tehnyt Jaana Hopeakoski, joka työskentelee kunnan kulttuurituottajana ja opiskelee työn ohella uudistuvan journalismin koulutuksessa Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa.

Hopeakoski tutki yamk-opinnäytetyössään lisätyn todellisuuden eli AR-teknologian (Augmented Reality) uusimpia toteutuksia ja miten niitä voisi hyödyntää kulttuuri- ja museoalalla edistäen alan digitalisaatiota.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli kesäkuussa 2020 julkaistu Tuusulan kunnan mobiilielämys HALO Avoin Ateljee, jossa esitellään kultakauden taidemaalari Pekka Halosen ateljeekotia ja taidetta. Mobiilielämys toteutettiin monialaisen työryhmän voimin.

– Selvitin AR-teknologian mahdollisuuksia benchmarkkaamalla olemassa olevia sovelluksia. Havaitsin, että AR-sovellukset olivat monesti tunnelmaltaan kolkkoja. Päätimme työryhmässämme lisätä kehitteillä olevaan mobiilielämykseen taustamusiikkia paremman tunnelman luomiseksi. Lisäksi saimme esiteltyä ateljeen keskeisen esineen, taiteilijan vaimon Maija Halosen pianon, Hopeakoski kertoo.

HALO Avoin Ateljee -mobiilielämyksen julkaisun jälkeen Hopeakoski tutki sekä käyttäjien että Tuusulan kulttuuripalveluiden työntekijöiden mielipiteitä ja käyttökokemuksia siitä. HALO-käyttäjien mielipiteitä kartoitettiin syyskuussa 2020 verkkokyselyn avulla. Kyselyn tulokset yllättivät positiivisuudellaan, sillä 84 prosenttia vastaajista kutsui HALOa mielenkiintoiseksi. Valtaosa käyttäjistä (79,5 %) koki HALOn käyttämisen helpoksi. Negatiivinen palaute liittyi pääasiassa tekniikkaan, vaikeuksiin liikkumisessa tai käyttäjän puutteellisiin taitoihin. HALO oli ensimmäinen AR-elämys 62 prosentille käyttäjistä.

– Olin suunnitellut vertailevani muita vastauksia AR-sovellusten käyttämisen kokeneisuuteen nähden. Kuitenkaan sillä, kuinka kokenut AR-käyttäjä vastaaja oli, ei ollut vaikutusta siihen, kokiko vastaaja esimerkiksi liikkumisen HALOssa helpoksi vai hankalaksi.

Peräti 92 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että käynti HALOssa innostaa myös museokäyntiin Halosenniemessä. Tieto tuki näkemystä, että AR-teknologialla ei ole tarkoitus korvata, eikä sillä voi korvata oikeaa museokäyntiä, mutta se voi innostaa siihen.

Tutkimustulosten pohjalta päätettiin toteuttaa joulun tunnelman elementeillä kaivattua lämpöä sekä lisää elämän tuntua artistivierailulla. Artisti Stigin esiintyminen toi paljon uusia käyttäjiä HALOon.

– Halon kautta Halosenniemen museo on saavutettava mistä päin Suomea tai maailmaa hyvänsä. Alkuperäinen rakennus ja alkuperäiset esineet ovat museon olemassaolon perusta, mutta Halo tarjoaa mahdollisuuden niiden elävöittämiseen ja tarkasteluun uudella tavalla, toteaa kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen.

Yleisempiä havaintoja opinnäytetyöstä saadun tiedon pohjalta on, että digitalisaation vauhdissa pysyy vain kokeilemalla uutta ja AR-sovellusten kehittämisessä vaaditaan eri alojen ammattilaisten yhteistyötä. Kulttuuri sopii AR-sovellusten sisällöksi ja AR-teknologia on nimenomaan tarinankerronnan väline. Sillä voidaan elävöittää kulttuurikohteiden sekä museoiden palveluita, koska sen avulla voidaan näyttää elävästi jotain, mitä ei enää ole. Tiedonvälitys elämyksellisellä tavalla mahdollistuu lisätyssä todellisuudessa. Verkossa näyttelytilaa voi laajentaa loputtomiin ja tila on auki vuorokauden ympäri. Usealla kielellä toteutetut sisällöt palvelevat kaikkialla maailmassa asuvia ihmisiä. Pelillisyytensä ansiosta se houkuttelee myös nuoria, jotka ovat tottuneet digitaalisten sisältöjen käyttämiseen. Uusi AR-teknologia mahdollistaa teosten ja museokohteiden saavutettavuuden parantamista. AR sopii myös matkailun edistämiseen. 

 

Halo Avoin Ateljee: https://webar.arilyn.com/halosenniemi/

Opinnäytetyö ”HALO Avoin Ateljee - AR-teknologia kulttuuri- ja museotyön tukena”: https://www.theseus.fi/handle/10024/356310

Takaisin